Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
PL  EN
Strona główna >> Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak, prof. UMP

tel. 61 658-44-92

monikaba@ump.edu.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych (UAM - 2003), dr hab. nauk prawnych (UMK - 2015). Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Biegła znajomość języków obcych: angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Prawo w badaniach klinicznych, Prawo farmaceutyczne, Ustawodawstwo zawodowe, Ratownictwo w świetle norm prawnych obowiązujących w Polsce, Prawo medyczne, Wprowadzenie do systemu prawnego RP.  

Publikacje:

 Aspekty prawne sprzedaży produktów leczniczych przez lekarza ginekologa.

 Testament życia w prawie włoskim.

Aspetti pratici dell’accesso alle prestazioni sanitarie in Polonia

Aspekty prawne ochrony dziecka poczętego

Podstawy prawne realizacji praw pacjenta małoletniego przez podmioty lecznicze

Odmowa i zaniechanie leczenia a prawo pacjenta do rezygnacji ze świadczeń zdrowotnych

Zasady postepowania lekarza wobec pacjenta

 

 

Profesorowie Nadzwyczajni

prof. dr hab. Piotr Stępniak

piotr.stepniak@interia.pl

Prawnik. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizuje się w dziedzinie prawa medycznego. Jego zainteresowania koncentrują się na problemach odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, praw pacjenta, a także prawno – społecznych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu. Szczególną uwagę jako badacz poświęca problematyce ochrony zdrowia szczególnych kategorii pacjentów, zwłaszcza zaś osób odbywających karę pozbawienia wolności. Jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie, doradcą Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Penitencjarnemu. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Wprowadzenie do prawa cywilnego, Prawo w ochronie zdrowia, Logika, System ochrony zdrowia.

 

Asystenci

 
 
 dr Magdalena Zamroczyńska 
mzamroczynska@ump.edu.pl
 
Asystet w Katedrze i Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego UMP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują prawo medyczne, postępowanie karne oraz odpowiedzialność dyscyplinarną w zawodach medycznych.  
 

 

mgr Juliusz Szewczyk

juliusz.szewczyk@ump.edu.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. Doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak: Prawo, Prawo medyczne, Prawo farmaceutyczne, Prawo w ochronie zdrowia, Przepisy prawne dot. praktyki stomatologicznej i prowadzenia dokumentacji medycznej, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę prawa cywilnego, konstytucyjnego a także szeroko rozumianego prawa medycznego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak: Prawo, Prawo medyczne, Prawo farmaceutyczne, Prawo w ochronie zdrowia, Przepisy prawne dot. praktyki stomatologicznej i prowadzenia dokumentacji medycznej, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

 mgr Marcin Waszak 

mwaszak@ump.edu.pl

Asystent w Katedrze i Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego UMP, doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach oraz w Urzędzie Miasta Poznania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień reglamentacji gospodarczej, prawa hazardowego, prawa medycznego oraz bioetyki.